Download Universele I2C Besturing

Hier zijn alle schema, software en HEX bestanden te downloaden.

Het Schem met Buttons (in pdf)Download
Het schema met rotary encoder (in pdf)Download
Het PC ProgrammaDownload
Button versie’s
Het Hex bestand UNICONTB15-2313.HEX om de PIC te programmerenDownload
Het Hex bestand UNICONTB54-23LO.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTB15-13X4.HEX om de PIC te programmeren.Download
Rotary versie’s
Het Hex bestand UNICONTR16-23CM.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR15-23LO.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR15-23×4.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR15-23×8.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR16-DG0VE-MIX3-1G4.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR15-13CM.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR15-13X4.HEX om de PIC te programmeren.Download
Het Hex bestand UNICONTR16-DG0VE-MIX3-2G5.HEX om de PIC te programmeren.Download